• Vajon miért írja elő a kollektív szerződés, hogy a felmondást írásba kell foglalni? Vagy azt, hogy 20 munkanap az alapszabadság? Ezeket a szabályokat ugyanis a Munka Törvénykönyve is tartalmazza. A jogszabály szövegét szó szerint ismétlő rendelkezéseket nevezzük papagájklauzulának, amelyek nem csak feleslegesek, de veszélyesek is.

  elemzés

  Vajon miért írja elő a kollektív szerződés, hogy a felmondást írásba kell foglalni? Vagy azt, hogy 20 munkanap az alapszabadság? Ezeket a szabályokat ugyanis a Munka Törvénykönyve is tartalmazza. A jogszabály szövegét szó szerint ismétlő rendelkezéseket nevezzük papagájklauzulának, amelyek nem csak feleslegesek, de veszélyesek is.

 • óra

  2014. április 22. 7:00

  Aki a munkaidő szabályokat szeretné a gyakorlatban alkalmazni, szerezzen be egy számológépet! Nem biztos azonban, hogy amit matematikailag a törvény megenged, az meg is felel a munkaidővel kapcsolatos szabályok céljának. Az alábbiakban három olyan esetet nézünk meg, ahol a lényeg elveszni látszik a számok mögött.

  bookmark
 • húsvét

  2014. április 18. 9:30

  Komoly arccal tette fel nekem a kérdést a minap egy cégvezető: kell-e tartania attól, hogy kolléganői zaklatással vádolják meg, ha húsvétkor meglocsolja őket? Természetes, hogy ami húsvétkor egy család-baráti összejövetelen helyénvaló, az nem feltétlenül tolerálható a munkahelyen, a kérdés mégis inkább a zaklatás fogalmának félreértéséről árulkodik.

  bookmark
 • óra

  2014. április 16. 7:00

  A Munka Törvénykönyve számos rendelkezésével elismeri, hogy a munkavállalónak családi kötelezettségei is vannak, amelyekre tekintettel igazoltan hiányozhat a munkahelyről. Ezek közül az egyik kevésbé ismert, de annál fontosabb eset, amikor különös méltánylást érdemlő személyi, családi körülmény miatt lehet távol a munkavállaló.

  bookmark
 • kérdőjelek, válasz

  2014. április 14. 10:12

  Konzultálni nem csak az orvosok szoktak egy-egy érdekes esetről, hanem a jogászok is. Régi tanulság, hogy az élet sokkal színesebb annál, mint amit a jogalkotó el tud képzelni. Egy bonyolult eset sokszor semelyik általunk ismert jogi kategóriába nem sorolható be, vagy makacsul ellenáll az egyébként rutinszerűen alkalmazott szabályoknak, és lehetetlen eredményekre vezet. Ilyenkor szoktuk kollégáknak feltenni a kérdést: te mit csinálnál? Hogyan lehetne megoldani a helyzetet?

  bookmark
 • aláírás

  2014. április 2. 7:00

  A Munka Törvénykönyve a legfontosabb jognyilatkozatokhoz írásos formát követel meg. Így a munkaszerződés, annak módosítása, a fegyelmi határozat, a felmondás és más megszüntető nyilatkozatok csak írásban érvényesek. Akkor is érdemes azonban ragaszkodni az írásbeli formához, ha ez nem törvényi követelmény. Az alábbi esettanulmány arra kíván rávilágítani, milyen nehézségekkel jár, ha a munkáltató spórolni akar a papírral. A történet egyes részleteit megváltoztattam, ám a jogi szempontból releváns részletek valós eseményeken alapulnak.

  bookmark
 • emberek

  2014. március 25. 7:00

  A munka törvénykönyve szerint a munkavállaló a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Mit jelent a bizalom a munkaviszonyban és milyen következményei lehetnek, ha a munkavállaló elveszíti a munkáltató bizalmát? A bírói gyakorlat alapján ezekre a kérdésekre keressük a választ.

  bookmark
 • probléma

  2014. március 17. 7:00

  Az 1992. évi Munka Törvénykönyve még kifejezetten megkövetelte, hogy a munkáltató lehetőséget biztosítson a munkavállalónak a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezése előadására, ha vele szemben rendkívüli felmondással, vagy munkavégzésére illetve a magatartására hivatkozással munkáltatói felmondással kívánt élni. Bár ez ma már nem törvényi követelmény, számos indok szól amellett, hogy intézkedése előtt a munkáltató meghallgassa a munkavállaló „védőbeszédét”.

  bookmark
 • munkanélküliség

  2014. március 10. 9:30

  A munkaerő-kölcsönzés és a kirendelés elkülönítése az elmúlt években számos jogvitában felmerült. Míg a kölcsönzési tevékenység szigorú feltételekhez – egyebek mellett kétmillió forint vagyoni letéthez – kötött, kirendelésre bármely munkáltató jogosult. Ezért is aggályos, hogy a hatályos szabályozás alapján közel sem egyértelmű e két intézmény elhatárolása.

  bookmark
 • nyugdíjas

  2014. március 7. 7:00

  A nyugdíjazás önmagában nem minősül a munkaviszony megszüntetésére okot adó körülménynek, de a nyugdíjas munkavállaló jogviszonyának megszüntetésére rugalmasabb szabályok vonatkoznak.

  bookmark
 • büntető jog, bilincs, bírói kalapács

  2014. március 4. 7:00

  Az alapelvek olyan elvi jelentőségű előírások, amelyeket a törvény egésze szempontjából figyelembe kell venni, és amelyek útmutatásul szolgálnak minden részletszabály értelmezéséhez. A bírói gyakorlat akkor is az alapelvekhez nyúlik vissza, amikor egy adott kérdésre nincs külön tételes rendelkezés. A munkajog alapelvei a polgári jogi alapelveken alapulnak, ezért az új Ptk. miatt 2014. március 15-től hatályba lép néhány fontos változás.

  bookmark
tovább

Ajánló

Kérdés-válasz

Újdonságok

 • asztal, iroda, billentyűzet

  Magyarországon is elindul az Európai Unió "Egészséges munkahelyek - Kezeljük a stresszt!" kétéves kampány - jelentette be Balogh Katalin, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által működtetett Nemzeti Fókuszpont vezetője.

 • munkaerokolcsonzes

  Mind a korábbi, mind a hatályos munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályozás tartalmazza a továbbkölcsönzés tilalmát. Ennek a tilalomnak a tartalmát mutatjuk be az alábbiakban egy jogeseten keresztül.

 • Szlovákia

  A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról és az uniós nyugdíjbiztosításról szóló bevezető cikkhez kapcsolódva most a kiválasztott országok állami öregségi nyugdíjbiztosítási rendszereinek bemutatásával foglalkozunk abc sorrendben haladva, így Ausztria, Belgium, Csehország, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc valamint Svédország után végül Szlovákia és Szlovénia ismertetése következik.

 • diákmunka

  Egy 2013. augusztus 29-étől hatályos jogszabály módosítás egyértelművé tette, hogy az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató hallgató, tanuló tagja dolgozhat-e az érettségit követő nyári szünetben az egyetemi, főiskolai hallgatói jogviszony létrejötte előtt, illetve a diplomát szerzett hallgató a záróvizsgák utáni nyáron.

Bejelentkezés

bejelentkezés