• Számos kérdést vet fel, ha a több foglalkoztatásra irányuló jogviszony párhuzamosan áll fenn azonos felek között. Vajon lehet-e egy munkavállalónak azonos munkáltatóval két munkaviszonya, vagy akár egy munkaviszonya és mellette egy megbízási jogviszonya?

  aláírás

  Számos kérdést vet fel, ha a több foglalkoztatásra irányuló jogviszony párhuzamosan áll fenn azonos felek között. Vajon lehet-e egy munkavállalónak azonos munkáltatóval két munkaviszonya, vagy akár egy munkaviszonya és mellette egy megbízási jogviszonya?

 • párhuzamos munkavégzés

  2014. november 19. 7:00

  A Munka Törvénykönyve nem tartalmaz kifejezett szabályt arra, hogy a munkavállaló a munkaviszonya mellett fenntarthat-e másik foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt is, a főállás és mellékállás kifejezéseket sem tartalmazza a jogszabály. Amit pedig a törvény kifejezetten nem tilt, az lehetséges. Ugyanakkor számos feltételt figyelembe kell venni ahhoz, hogy a munkavállaló másodállása ne jelentsen problémát.

  bookmark
 • uzeltek

  2014. november 18. 7:00

  Egy friss törvényjavaslat kapcsán ismét fellángolt a vita a vasárnapi munkavégzés kapcsán. Tekintsük át a kérdés munkajogi oldalát!

  bookmark
 • aláírás

  2014. november 11. 9:30

  A munkaszerződés főszabály szerint csak a munkavállaló javára térhet el a munka törvénykönyve II. részébe foglalt szabályoktól. Kivételes esetekben azonban a munkavállaló a számára a törvényhez képest hátrányosabb megállapodásba is beleegyezhet. Következzen néhány szerződési kikötés, amelyeknél jobb az óvatosság!

  bookmark
 • kézfogás

  2014. november 5. 7:00

  A munkaviszony is szerződéses alapozású, magánjogi jogviszony, amelyet két jogilag egyenrangú fél hoz létre, közös akarattal. A jogilag egyenlő felek azonban a legritkább esetben vannak azonos alku pozícióban.

  bookmark
 • naptár

  2014. október 15. 7:36

  Ha a munkáltató él felmondással, akkor a felmondási idő felének megfelelő időtartamra köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni. Ezt nevezzük felmentési időnek, amely arra szolgál, hogy a munkavállalónak legyen ideje új munkahelyet keresni, vagy megélhetésének biztosításáról másképp gondoskodni. 

  bookmark
 • lakat

  2014. október 13. 7:00

  A munkaviszony automatikusan véget ér, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik. Áttekintjük, milyen juttatásokra és jogi védelemre jogosult ilyen esetekben a munkavállaló.

  bookmark
 • pénz

  2014. október 6. 11:14

  A távolléti díj egyik összetevője a teljesítménybér. Tekintsük át milyen feltételekkel és hogyan kell figyelembe venni a távolléti díj számításánál a teljesítménybérként kapott juttatást!

  bookmark
 • szabadság, tenger, pihenés

  2014. október 2. 9:30

  2013 óta főszabály szerint a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Tekintsük át, mire kell odafigyelni e szabály alkalmazásakor.

  bookmark
 • tenger

  2014. szeptember 25. 7:00

  Hány nap szabadság jár a munkavállalónak, ha év közben beteg volt, fizetés nélküli szabadságát töltötte, vagy munkaviszonya három hónapos felmentési idő után szűnik meg? Egy egyszerű szabály, amely több értelmezési kérdést is felvet a gyakorlatban.

  bookmark
 • zaklatás

  2014. szeptember 18. 9:30

  Az alábbi esetben a szexuális zaklatás miatt elbocsátott munkavállaló ugyan nem vitatta az ellene felhozott vádakat, három okból mégis kifogásolta a felmondás jogszerűségét. A munkaügyi bíróság ugyan jogellenesnek ítélte a munkáltató eljárását, ám a törvényszék és a Kúria nem osztotta az álláspontját.

  bookmark
tovább

Újdonságok

 • emberek

  A tapasztalatok szerint Magyarországon jelenleg nagyon kevés vállalatnál alkalmaznak komplex karriermenedzsment-rendszert. Sok helyen bevezeték ennek a rendszernek olyan részelemeit, mint például az egyes pozíciók betöltéséhez szükséges kompetenciák meghatározása a belső előléptetés, illetve a külső felvételek esetére; komplex piaci alapú és vállalati politika által meghatározott bérezési és juttatási rendszerek; a teljes javadalmazási rendszer és bérpolitika hozzárendelése a kompetencia alapú HR rendszerekhez; vagy a munkavállalói értékelés intézménye, de ezeknek a részrendszereknek a menedzsment szempontú összekapcsolása, globális egységként való értelmezése és működtetése olyan ritka, mint a fehér holló.

 • iskola

  A költségvetési javaslat 101 500 forinthoz kötné a pedagógusok illetményének vetítési alapját a minimálbér helyett - hívta föl a figyelmet a PDSZ.

 • Liga

  Megtartja pénteken a Kossuth téren, 15 órakor demonstrációját a Liga, nem jutottak dűlőre a tárgyalóasztalnál a kormánnyal.

 • pénz

  Szeptemberben 2,4 százalék volt a havi bruttó és nettó átlagkeresetek emelkedése, a közfoglalkoztatottak nélkül számítva az éves növekedési ütem 4,4 százalék volt - közölte a KSH.

Ajánló

Bejelentkezés

bejelentkezés
Elfelejtett jelszó