• Vajon miért írja elő a kollektív szerződés, hogy a felmondást írásba kell foglalni? Vagy azt, hogy 20 munkanap az alapszabadság? Ezeket a szabályokat ugyanis a Munka Törvénykönyve is tartalmazza. A jogszabály szövegét szó szerint ismétlő rendelkezéseket nevezzük papagájklauzulának, amelyek nem csak feleslegesek, de veszélyesek is.

  elemzés

  Vajon miért írja elő a kollektív szerződés, hogy a felmondást írásba kell foglalni? Vagy azt, hogy 20 munkanap az alapszabadság? Ezeket a szabályokat ugyanis a Munka Törvénykönyve is tartalmazza. A jogszabály szövegét szó szerint ismétlő rendelkezéseket nevezzük papagájklauzulának, amelyek nem csak feleslegesek, de veszélyesek is.

 • húsvét

  2014. április 18. 9:30

  Komoly arccal tette fel nekem a kérdést a minap egy cégvezető: kell-e tartania attól, hogy kolléganői zaklatással vádolják meg, ha húsvétkor meglocsolja őket? Természetes, hogy ami húsvétkor egy család-baráti összejövetelen helyénvaló, az nem feltétlenül tolerálható a munkahelyen, a kérdés mégis inkább a zaklatás fogalmának félreértéséről árulkodik.

  bookmark
 • óra

  2014. április 16. 7:00

  A Munka Törvénykönyve számos rendelkezésével elismeri, hogy a munkavállalónak családi kötelezettségei is vannak, amelyekre tekintettel igazoltan hiányozhat a munkahelyről. Ezek közül az egyik kevésbé ismert, de annál fontosabb eset, amikor különös méltánylást érdemlő személyi, családi körülmény miatt lehet távol a munkavállaló.

  bookmark
 • kérdőjelek, válasz

  2014. április 14. 10:12

  Konzultálni nem csak az orvosok szoktak egy-egy érdekes esetről, hanem a jogászok is. Régi tanulság, hogy az élet sokkal színesebb annál, mint amit a jogalkotó el tud képzelni. Egy bonyolult eset sokszor semelyik általunk ismert jogi kategóriába nem sorolható be, vagy makacsul ellenáll az egyébként rutinszerűen alkalmazott szabályoknak, és lehetetlen eredményekre vezet. Ilyenkor szoktuk kollégáknak feltenni a kérdést: te mit csinálnál? Hogyan lehetne megoldani a helyzetet?

  bookmark
 • aláírás

  2014. április 2. 7:00

  A Munka Törvénykönyve a legfontosabb jognyilatkozatokhoz írásos formát követel meg. Így a munkaszerződés, annak módosítása, a fegyelmi határozat, a felmondás és más megszüntető nyilatkozatok csak írásban érvényesek. Akkor is érdemes azonban ragaszkodni az írásbeli formához, ha ez nem törvényi követelmény. Az alábbi esettanulmány arra kíván rávilágítani, milyen nehézségekkel jár, ha a munkáltató spórolni akar a papírral. A történet egyes részleteit megváltoztattam, ám a jogi szempontból releváns részletek valós eseményeken alapulnak.

  bookmark
 • emberek

  2014. március 25. 7:00

  A munka törvénykönyve szerint a munkavállaló a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Mit jelent a bizalom a munkaviszonyban és milyen következményei lehetnek, ha a munkavállaló elveszíti a munkáltató bizalmát? A bírói gyakorlat alapján ezekre a kérdésekre keressük a választ.

  bookmark
 • probléma

  2014. március 17. 7:00

  Az 1992. évi Munka Törvénykönyve még kifejezetten megkövetelte, hogy a munkáltató lehetőséget biztosítson a munkavállalónak a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezése előadására, ha vele szemben rendkívüli felmondással, vagy munkavégzésére illetve a magatartására hivatkozással munkáltatói felmondással kívánt élni. Bár ez ma már nem törvényi követelmény, számos indok szól amellett, hogy intézkedése előtt a munkáltató meghallgassa a munkavállaló „védőbeszédét”.

  bookmark
 • munkanélküliség

  2014. március 10. 9:30

  A munkaerő-kölcsönzés és a kirendelés elkülönítése az elmúlt években számos jogvitában felmerült. Míg a kölcsönzési tevékenység szigorú feltételekhez – egyebek mellett kétmillió forint vagyoni letéthez – kötött, kirendelésre bármely munkáltató jogosult. Ezért is aggályos, hogy a hatályos szabályozás alapján közel sem egyértelmű e két intézmény elhatárolása.

  bookmark
 • nyugdíjas

  2014. március 7. 7:00

  A nyugdíjazás önmagában nem minősül a munkaviszony megszüntetésére okot adó körülménynek, de a nyugdíjas munkavállaló jogviszonyának megszüntetésére rugalmasabb szabályok vonatkoznak.

  bookmark
 • büntető jog, bilincs, bírói kalapács

  2014. március 4. 7:00

  Az alapelvek olyan elvi jelentőségű előírások, amelyeket a törvény egésze szempontjából figyelembe kell venni, és amelyek útmutatásul szolgálnak minden részletszabály értelmezéséhez. A bírói gyakorlat akkor is az alapelvekhez nyúlik vissza, amikor egy adott kérdésre nincs külön tételes rendelkezés. A munkajog alapelvei a polgári jogi alapelveken alapulnak, ezért az új Ptk. miatt 2014. március 15-től hatályba lép néhány fontos változás.

  bookmark
 • iratok dobál

  2014. február 20. 7:00

  Folytatjuk a munkáltatói felmondások indokolásával kapcsolatos elrettentő példák ismertetését. Ezúttal a valós és az okszerű indokolás követelményével szemben elégtelen indokolásra nézünk egy-egy esettanulmányt.

  bookmark
tovább

Ajánló

Újdonságok

 • húsvét

  Komoly arccal tette fel nekem a kérdést a minap egy cégvezető: kell-e tartania attól, hogy kolléganői zaklatással vádolják meg, ha húsvétkor meglocsolja őket? Természetes, hogy ami húsvétkor egy család-baráti összejövetelen helyénvaló, az nem feltétlenül tolerálható a munkahelyen, a kérdés mégis inkább a zaklatás fogalmának félreértéséről árulkodik.

 • fitalaok

  Talán meglepő, hogy a mai, anyagilag igen szűkös, megszorításokkal teli világunkban a coachingra egyre nagyobb a kereslet nemcsak a vállalatok, de az  egyének részéről is. A coaching nemcsak egy ember, de egy szervezet fejlesztésében is igen hasznos eszköz. Van akarat a változásra, változtatásra, mert csak így tudunk fennmaradni, elérni a céljainkat. Ennek támogatására a coaching egy kiváló eszköz.

 • utazás, kiküldetés

  Elfogadta az Európai Parlament (EP) a kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának szabályait rendező uniós irányelv módosítását.

 • pénz

  Nem annyira nagyok az új Ptk. jelentette változások a vezető tisztségviselők felelőssége kapcsán, mint az egyes híradásokban megjelent – hangoztatták a PwC szakértői, ügyvédei egy budapesti sajtóbeszélgetésen. Továbbra sem felel az ügyvezető a vagyonával a kifizetetlen számlákért, s más aggodalmak sem igazán megalapozottak.

Bejelentkezés

bejelentkezés